PRIVACYBELEID VAN Skiclub Snowfun

 
 

 Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Skiclub Snowfun (hierna: Snowfun” ) verwerkt van haar                                                        [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

 Indien je lid wordt van Snowfun een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Snowfun verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

                                                                   1. Verantwoordelijke
                                       Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
                                                                       Skiclub Snowfun.
                           De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via skiclubsnowfun@gmail.com

                                                2. Welke gegevens verwerkt Snowfun en voor welk doel
2.1           In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv  sociale media accounts

2.2           Snowfun verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
            a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het  lidmaatschap en de eventuele                      opzegging daarvan      
            b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van  uitnodigingen en informatie                              over diensten en activiteiten van
Snowfun
            c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen,                        bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3          Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst  gebruikt om je te vragen naar je                 ervaringen met
 Snowfun en je te informeren over de  ontwikkelingen van Snowfun

 E-mail berichtgeving :

 

Snowfun gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Snowfun

 

 Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

3. Bewaartermijnen

 

Snowfun verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

  

                                                             4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 

4.1     Via de ledenadministratie van Snowfun kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Snowfun  zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

 

4.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

 

4.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Snowfun je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

 

4.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie                      skiclubsnowfun@gmail.com

 

5. Wijzigingen

 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.

Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.