Algemene voorwaarden Skiclub Snowfun

 

 Door inschrijving bij Skiclub Snowfun verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en regels

zoals hieronder staat beschreven.

 

 Aansprakelijkheid: Skiclub Snowfun trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor

schade, verlies of diefstal van eigendommen voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit

voortvloeiende schade van de deelnemer.

 

Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord

geheel door hem/haar worden gedragen.

 

De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s

met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van

enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

 

 De deelnemer zal Skiclub Snowfun trainers geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken

van derden in de ruimste zin des woord. 

 

Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap  kan de geldigheid van het lidmaatschap

worden opgeschort.

 

Portretrecht: Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Skiclub Snowfun voor

openbaarmaking van tijdens of rond de training of skiweekend gemaakte foto’s en

beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.